Esemény-naptár

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Programajánló

No events

Látogatók

203258
Mai látogatókMai látogatók381
Tegnapi látogatókTegnapi látogatók806
A hétenA héten3955
A hónapbanA hónapban12819
ÖsszesenÖsszesen2032587

Energetikai fejlesztés Pákán

 
 
 

Közétkeztetést biztosító konyha fejlesztése Pákán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1826787043 sz. Projekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külterületi utak felújítása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sajtóközlemény - 2014. november 26.                
     „Hasznosítsuk együtt a zöldhulladékot!
     Komposztálás Pákán”   
     KEOP-6.2.0/A/11-2011-0224
Páka községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósult meg az Önkormányzat szervezésében. A projekt során 280 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda került ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.
Páka Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Hasznosítsuk együtt a zöldhulladékot! Komposztálás Pákán” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0224 szá­mú pályázaton 10 106 359 Ft Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maga biztosította, így a projekt bruttó össz­költ­sé­ge 10 638 273 Ft lett.
A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes pákai lakosok, a házuk körül ke­let­ke­ző, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki­osz­tás­ra került komposztáló­edé­nyekbe, és készíthetnek belőle házi komposztot. A kom­posztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport­fog­lal­ko­zá­sok keretében tanulhatták meg a résztvevők. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan, a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerültek átadásra a résztvevők számára.
Páka Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelem­nek, ki­e­melt szempont a településen, a lakosság kör­nye­zet­tudatos szem­léletformálása.  Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történt meg a kom­posz­tá­ló ládák ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egy­ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.
 
 

Hasznosítsuk együtt a zöldhulladékot!  Komposztálás Pákán KEOP-6.2.0/A/11-2011-0224.
Páka községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósul meg a Község Önkormányzata szervezésében.  A projekt során 280 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

Páka Község Önkormányzata belterületi vízrendezése

(NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0034 projektszám)

 

A Nyugat-dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11) keretében mintegy 43 millió forintos EU-támogatásból valósul meg Páka község belterületi vízrendezési projektje.

A tervezett projekt megvalósításának elsődleges indoka, hogy a községbe érkező vizek további kártételét megakadályozzuk a meglévő vízelvezető rendszer rekonstrukciójával. Alapvető cél a községben élő lakossági célcsoport életminőségének, életfeltételeinek a javítása, a fejlődés lehetőségének a megteremtése. A projekt megvalósulásával érezhető módon javul a községben élők életminősége, ezzel párhuzamosan az épített környezet minősége és fenntarthatósága is. További alapvető célja, hogy a belterület védelmét kell megvalósítani a belterületi védőrendszer kiépítésével, a külterületi viszonyokra épülve, azzal összhangban, illetve beilleszthető legyen az épített környezetbe.

A beruházás eredményeként sor kerül Páka és Dömefölde településrészek érintett, már kiépítésre került belterületi útárkainak a rendezésére, rekonstrukciójára, aminek következtében az árkok mederszelvényei minden körülmények között képesek lesznek a vizek tovább- és elvezetésére a befogadók felé, illetve azokba. A projekt során 1350 fm burkolt árok építés valósul meg. E mellett 4646 fm földárok építés, valamint 1032 fm áteresz rekonstrukciójával kapcsolatos új építés vagy tisztítás is megtörténik. Az árkokon található kapubejárók is rendezésre kerülnek, ezekhez mintegy 50 m2 térburkolat és 60 m3 kétrétegű aszfalt burkolat kerül beépítésre. A vízelvezető rendszer kiépítése mellett a szomszédos közútak padkarészeinek a felújítása is feladata a projektnek 797 m3 helyi anyag beépítésével. A befogadóknál 1041 m2 rézsü- és mederburkolat kerül kiépítésre.

A vízrendezési projekt szorosan illeszkedik Páka Község Önkormányzatának környezetvédelmi programjához, valamint megvalósításával a község további vízrendezési feladatai is integrálhatók lesznek a már elkészült műszaki létesítményekkel és azok funkcióival.

203258